Krav som ställs på minireningsverk

Det finns krav från bland annat Boverket som minireningsverk ska uppfylla. Anledning till att det finns ökade krav är för att skydda vattendrag, sjöar och hav mot föroreningar. Det finns även krav på enskilda avlopp som innefattar fritidsboende. Krav på rening kan variera mellan kommuner. Därför är det bra att kontakta kommunen där fastigheten finns […]

Read More…