Ett ovärderligt stöd

Vid en närståendes bortgång är det ofta svårt nog att hantera chocken och sorgen efter det som har hänt. Och mitt i allt ska man ta hand om en mängd praktiska saker. Det kan röra den avlidnes boende och alla prenumerationer och avtal som kan finnas i den avlidnes namn. Inte minst begravningen kan bli […]

Read More…