de vanligaste sprängämnena vid bergssprängning

21 februari 2023 Staffan Ehrlin

editorial

De vanligaste sprängämnena vid bergssprängning

Är du en entreprenör som är intresserad av att lära dig mer om sprängämnen som används vid bergsprängning? Oavsett om du behöver veta för säkerhetsprotokoll eller affärsplanering kan en förståelse för de vanligaste sprängämnena som används vid denna metod bidra till att ge dig en bättre bakgrund och kunskap. I det här blogginlägget kommer vi att utforska just det – de olika typerna av sprängämnen som används vid bergsprängning och hur de hanteras korrekt vid behov. Läs vidare för att lära dig allt om dessa kraftfulla material idag!

Sprängämnen som används vid sprängning av berg kan i stort sett delas in i två kategorier – låga sprängämnen och höga sprängämnen. Låg sprängämnen, även kallade drivmedel eller pyrotekniska blandningar, används vanligtvis för att flytta föremål från sprängplatsen genom att skapa tryck i ett slutet utrymme. Exempel på denna typ av sprängämnen är krut, svartkrut, krut och andra explosiva ämnen används främst i skjutvapen.

Bergsprängning

Säkerhet är otroligt viktig vid sprängningar

Högexplosiva ämnen å andra sidan är material som detonerar med en mycket snabb reaktionshastighet – vanligtvis mätt i millisekunder. De används oftare för storskaliga industriella sprängningar och rivningsarbeten. Exempel är dynamit, ammoniumnitratbrännolja (ANFO), trinitrotoluen (TNT) och gjutningshjälpmedel.

Oavsett vilken typ av sprängämnen du använder är det viktigt att följa säkerhetsprotokollen vid hanteringen av dem. Säkerhetsutrustning som skyddshandskar och skyddsglasögon bör alltid bäras vid hantering av sprängämnen, även om de bara flyttas från en plats till en annan. Området runt sprängplatsen bör också rensas från all icke nödvändig personal och alla föremål som inte är nödvändiga.

När sprängämnena väl är på plats måste de detoneras med hjälp av antingen en detonator eller en sprängkapsel. Detonatorer använder vanligtvis elektriska laddningar för att utlösa sprängämnena, medan sprängkapslar antingen kan använda elektricitet eller kemiska reaktioner för att göra detsamma. Är det bergspräckning i Stockholm du är ute efter så är mitt råd att kontakta experter inom området.