Skada på tänder

De vanligaste skadorna på tänder är inte på grund av någon typ av yttre våld som bilolyckor, cykelolyckor eller sportolyckor utan beror på att man råkat bita i något hårt. Det kan vara en kärna i en frukt eller ett ben i kött som gör att det blir en spricka i tanden eller att bitar […]

Read More…