Skada på tänder

20 augusti 2020 Lily Hansen

De vanligaste skadorna på tänder är inte på grund av någon typ av yttre våld som bilolyckor, cykelolyckor eller sportolyckor utan beror på att man råkat bita i något hårt. Det kan vara en kärna i en frukt eller ett ben i kött som gör att det blir en spricka i tanden eller att bitar går av.

Har man tur så är det en skada som endast är ytlig och som man kanske inte ens behöver laga. Men om oturen är framme så kan det medföra skador ner i tandkött och tandrot som gör så pass ont att man behöver söka upp akuttandvård för hjälp.

 

När det brådskar  

Om man har fått en skada som endast påverkar en tand och inte käken så kan man i lugn och ro ringa till akuttandvård för att få råd och hjälp gällande hur man ska gå tillväga. Akuttandvård odenplan tar emot patienter som har fått en skada på en tand eller en inflammation som gör att läget är så pass illa att man inte vill vänta tills en ordinarie tid kan bokas. Ibland gör man en total behandling vid besöket men om det är något omfattande så kan man göra en tillfällig åtgärd för att patienten ska kunna klara sig fram tills man hittar en tid hos en ordinarie tandläkare.

 

 

Dag som natt

Ärenden som kommer till akuttandvård kan vara nästan när som helst på dygnet ifall ordinarie tandläkare inte har någon tid och problemet måste åtgärdas akut.

En första bedömning av läget görs via telefon och sedan bedömer man även vid besöket om något behöver åtgärdas och i så fall vad. Det är viktigt att man som patient försöker vara så objektiv som möjligt när man beskriver sitt problem eftersom man annars kan missa allvarliga skador eller lägga tid som akuttandvård behöver till en patient med allvarligare problem.