Är ditt hem en hälsofara?

Är ditt hem en hälsofara?

Mögelangrepp i bostäder eller andra utrymmen kan vara svåra att upptäcka. Det är nämligen inte alla gånger möglet sitter synligt till. Har man tur i oturen visar det sig som svarta eller mörka fläckar på t.ex. kakelfogar eller väggen. Men har man riktigt mycket oflyt kan svartmögel växa under eller bakom ytskikt och därför vara […]

Read More…