Virussanering för att minska smitta

Smitta som kräksjuka är aldrig en välkommen gäst, speciellt inte i exempelvis vårdmiljöer, där den kan få väldigt jobbiga följder, för såväl patienter som personal. Om man vet hur snabbt en smitta kan sprida sig i ett litet hushåll med få personer kan man tänka sig hur snabbt det kan sprida sig i lokaler där […]

Read More…