Virussanering för att minska smitta

26 november 2021 Lily Hansen

advertorial

Smitta som kräksjuka är aldrig en välkommen gäst, speciellt inte i exempelvis vårdmiljöer, där den kan få väldigt jobbiga följder, för såväl patienter som personal. Om man vet hur snabbt en smitta kan sprida sig i ett litet hushåll med få personer kan man tänka sig hur snabbt det kan sprida sig i lokaler där betydligt fler personer rör sig. Det kan också vara väldigt svårt att komma till bukt med viruset när det väl fått fäste.

Ett virus som till exempel caliciviruset (kräksjuka) kan leva ända upp till en vecka på ytor. Även andra virus kan leva länge på ytor, och därmed riskera att smitta personer. Med tanke på det är det inte så konstigt att smittor i lokaler där många personer rör sig både kan spridas lätt och bli kvar länge. 

 

image

 

Metoder för virussanering

För att bromsa spridning av smittor är det viktigt med bra metoder för virussanering. Det finns lite olika medel som man kan använda för virussanering. Ett är Virkon, som har bra effekt mot alla virusfamiljer. Den har förutom virus också effekt mot bakterier och svamp. 

Använder man sig av Virkon behöver man oftast inte rengöra innan eftersom den också har fettlösande egenskaper. Virkon är bra att använda till exempel om man vill desinficera stora ytor och för punktdesinfektion vid kräksjuka.

Ett annat medel man kan använda är en alkoholbaserad ytdesinfektion med tensider. Också den har bra effekt mot svamp, de flesta bakterier, samt virus med hölje. Däremot har den sämre effekt mot bakteriesporer och nakna virus (t.ex kräksjukevirus). Alkoholbaserad ytdesinfektion är bra att användas för punktdesinfektion av mindre mängder spill av kroppsvätskor på mindre ytor.  

Om man vill ha hjälp med virussanering finns det företag som man kan vända sig till. Exempel på en sida där man kan läsa lite mer om virussanering finns här: https://www.svenskskadedjurssanering.se/virussanering

Fler nyheter