Avsättning till tjänstepension

05 juni 2021 Helen Johansson

editorial

Håll koll på din tjänstepension

Avsättning till tjänstepension är ett lagstadgat krav i de flesta utvecklade länder. Detta beror på att en tjänstepension ger en inkomsttrygghet i ålderdomen, vilket är viktigt för att förebygga fattigdom. Det finns två typer av tjänstepensionssystem: förmånsbestämda och avgiftsbestämda. Ett förmånsbestämt system utlovar en viss inkomstnivå vid pensioneringen, medan ett avgiftsbestämt system är beroende av hur mycket pengar som har sparats in i pensionspotten.

De flesta utvecklade länder har en blandning av både offentliga och privata tjänstepensioner. Inom den offentliga sektorn omfattas arbetstagarna vanligtvis av ett statligt pensionssystem, t.ex. den statliga pensionen i Storbritannien. Inom den privata sektorn omfattas arbetstagarna vanligtvis av ett pensionssystem som sponsras av arbetsgivaren. Det finns emellertid också många personer som inte har någon form av tjänstepension. Detta beror ofta på att de är egenföretagare eller arbetar för småföretag som inte erbjuder något pensionssystem.

image

Vikten av tjänstepensioner

En tjänstepension är en viktig inkomstkälla under pensioneringen. För de flesta människor kommer den att vara den näst största källan till pensionsinkomst efter den statliga pensionen. En tjänstepension kan ge en trygg inkomst i pensionen och kan bidra till att minska risken för fattigdom på ålderns höst.

Det finns två typer av tjänstepensionssystem: förmånsbestämda och avgiftsbestämda. Ett förmånsbestämt system utlovar en viss inkomstnivå vid pensioneringen, medan ett avgiftsbestämt system är beroende av hur mycket pengar som har sparats in i pensionspotten. De flesta utvecklade länder har en blandning av både offentliga och privata tjänstepensioner. Inom den offentliga sektorn omfattas arbetstagarna vanligtvis av ett statligt pensionssystem, t.ex. den statliga pensionen i Storbritannien. Inom den privata sektorn omfattas arbetstagarna vanligtvis av ett pensionssystem som sponsras av arbetsgivaren. Det finns emellertid också många personer som inte har någon form av tjänstepension. Detta beror ofta på att de är egenföretagare eller arbetar för småföretag som inte erbjuder något pensionssystem.

Sammanfattningsvis är det uppenbart att en tjänstepension är avgörande för den ekonomiska stabiliteten under pensionsåren. Även om den oftast tillhandahålls av arbetsgivare finns det alternativ för dem som är egenföretagare eller arbetar för småföretag som inte har tillgång till dessa förmåner. Generellt sett lägger nationer med sunda ekonomier stor vikt vid denna typ av försörjning eftersom den fungerar som ett skyddsnät senare i livet. Besök gärna afaforsakring.se för mer information.