Bokbindare som håller gammal visdom vid liv

06 juli 2022 Mikael Barani

editorial

Det finns mycket visdom att finna i gamla böcker. Sådant som under historiens gång har fallit ur eller kanske till och med medvetet tvättats bort. Vi lever nämligen i en tid av narrativ, vilket vi kanske alltid har gjort, och sådant som går emot vissa vedertagna ”sanningar” kan ha svårt komma fram.
För precis som Copernicus på sin tid hade svårt att få fram sin heliocentriska bild av vårt solsystem finns det garanterat idag andra fenomen som undertrycks av vissa krafter.

Historielöshet är en fara

Det verkar nämligen vara i människans natur att det är jobbigt att revidera sin omvärldsbild. Inget konstigt med det egentligen – vi gillar förutsägbarhet. Att världen fortsätter att se ut som den gör gör livet lite lättare på ett sätt, även om vi i det långa loppet tjänar på att få veta vad som egentligen stämmer.

För att komma tillbaka till den ursprungliga poängen: det finns visdom i äldre böcker som har försvunnit i dagens litterära verk. Föreställ dig till exempel om vi fortfarande hade haft kvar biblioteket i Alexandria.
Vilken kunskap skulle vi inte haft kvar än idag? Hur skulle världen ha kunnat sett ut baserad på den kunskapen?

Bokbinderi

Det är därför värt att behålla och upprätthålla gamla verk – även om de kanske är obekväma enligt dagens ideal.
Har du själv många gamla verk finns det därför en poäng i att ta med dessa till en bokbindare som kan fräscha upp skicket på dem. Det garanterar att framtida generationer kommer att kunna ta del av dem och kanske hitta information och visdom som annars hade gått förlorad.

För de där gamla verken ger oss ett historiskt sammanhang som människor här på jorden. Ibland består visdomen helt enkelt av att veta hur folk levde och uppfattade saker förr i tiden.

Det farligaste som kan hända oss är nämligen historielöshet – för då hamnat vi i ett vakuum där vi riskerar att återupprepa forna tiders misstag.