Det är viktigt att värna om människans bästa vän

22 juni 2019 jonas olsson
image

För vissa är husdjuret ett redskap eller en arbetskamrat, för andra en kär familjemedlem med samma status som deras egna biologiska barn. Oavsett vilken sorts relation man har till sitt husdjur är de allra flesta djurägare överens om att det är viktigt att behandla dem med respekt och stor omsorg. När det som inte får hända faktiskt händer och ditt kära husdjur blir väldigt sjuk eller råkar ut för en olycka så vill du försäkra dig om att det är i trygga händer. Oavsett om det är akut eller om det är ett rutinbesök med vaccination eller pass är det viktigt att du får komma till en trygg och kompetent veterinär.

 

Kvalitet, kontinuitet och helhetssyn är viktigt

Vi skulle aldrig tumma på kvaliteten på den vård vi själva söker. Vi vill ha en trygg relation till vår husläkare, på samma sätt resonerar vi ofta kring våra husdjur. Samma kontinuitet som vi eftersträvar i primärvården, eftersträvar vi även när vi etablerar kontakt med en veterinär.

Vi vill att veterinärkliniken är utrustad med modern teknik som gastroskop, tandvårdsutrustning och laboratorium för provtagning. Att kunna få allt från kloklippning och vaccin till operation hos samma välbekanta ansikten som faktiskt känner vårt husdjur är det optimala.

Hög kompetens, lång erfarenhet och personlig kontakt

En etablerad och seriös klinik ska kunna erbjuda eller förmedla trygg kontakt till specialister som kan undersöka t.ex. ögon och hjärta. I vissa fall kan hembesök vara önskvärt, men det är något som inte alla veterinärer erbjuder. Det finns veterinär i Vinsta som kan erbjuda detta till boende i västerort. Ledorden för en veterinärklinik bör vara hög kompetens, lång erfarenhet och personlig kontakt. Engagerade veterinärer skapar trygga samarbeten med andra mottagningar, butiker och specialister. Allt för att människans bästa vän ska få bästa tänkbara vård. Allt för våra lurviga eller fjäderbeklädda familjemedlemmar!