En jurist med kunskap inom familjerätt kan hjälpa vid bodelning

02 augusti 2021 Cecilia Olsson

När man ingår ett äktenskap så blir det i regel så att man delar på allt. Förutom att man lever tillsammans och delar säng så har man delad ekonomi och gemensam egendom. Ibland kan det dock finnas behov av att se till så att viss egendom blir kvar hos den ena parten vid en eventuell skilsmässa eller dödsfall, då skriver man ett så kallat äktenskapsförord för att separera giftorättsgods och enskild egendom. Det underlättar den dag då det blir dags för bodelning. 

Vad innebär bodelning?

Vid en skilsmässa eller ett dödsfall finns det i regel egendom som ska delas upp mellan olika parter. Vid en skilsmässa så ska egendom delas mellan de två makarna och vid ett dödsfall så kan det förutom änkan eller änklingen även finnas arvingar (till exempel barn) eller universella testamentstagare som ska få ta del av egendomen. Bodelning sker alltså när ett äktenskap av en eller annan anledning upphör. Man kan även upprätta bodelning inom äktenskapet om behov finns.

Anlita professionell hjälp

För att vara på den säkra sidan så kan det vara klokt att ta professionell hjälp vid en bodelning. Det säkerställer att allt går rätt till och kan vara till stor hjälp framförallt om det skett ett dödsfall eftersom det då kan kännas övermäktigt att hålla koll på regler, papper och annat som krävs för att genomföra bodelningen. Genom att vända sig till en juristbyrå med goda kunskaper inom familjerätt kan man få all nödvändig hjälp. 

En juristbyrå med familjerätt som specialitet

Nordins Juristbyrå AB kan hjälpa till att upprätta bodelning vid separation/äktenskapsskillnad, inom äktenskapet eller vid dödsfall. Inriktningen på Nordins Juristbyrå ligger främst inom just familjerätt vilket inkluderar bland annat upprättande av familjerättsliga avtal såsom äktenskapsförord, samboavtal eller bodelningsavtal. Nordins Juristbyrå kan även hjälpa till med upprättande av testamenten, gåvobrev och skuldebrev. Vid dödsfall hjälper de till att upprätta bouppteckningar och förrättar arvskiften.