Information om kassasystem och exempel på olika funktioner

13 maj 2019 jonas olsson
Information om kassasystem och exempel på olika funktioner

I dagens samhälle vill vi att det ska gå fort och smidigt. De inblandade i ett köp förväntar sig att det ska gå lätt med betalningen och många är vana vid moderna lösningar. Numera finns smarta kassasystem som kan anpassas efter verksamheters olika behov.

Det finns en mängd funktioner som kan underlätta mycket i en arbetsvardag. Ett kassasystem kan programmeras i förväg så att det finns specifika knappar för olika varor, till exempel ”Kaffe” och ”Choklad”. Genom att trycka på en knapp kommer priset upp. Sedan 2010 har alla kassasystem en kontrollbox. Detta är ett lagkrav. Kontrollboxen registrerar köp och är viktig för att Skatteverket ska kunna ha uppsikt.

 

Kassasystem eller kassaregister?

Det är lätt att tro att kassasystem är samma som kassaregister. Men det är två olika saker. Kassaregistret är den fysiska lådan du tar betalt med. Enkelt uttryckt är ett kassaregister en kassa med knappar. Kassasystemet är själva mjukvaran som kopplas till en dator med touchscreen. Mjukvaran installeras på dator och finns i en uppsjö varianter. Med hjälp av programvara kan priser justeras och rapporter tas ut direkt från kontoret. Det går att koppla olika utrustning till ett kassasystem. Exempel på utrustning är våg, pin-terminal eller kvittoskrivare.

 

Olika typer av kassasystem

Det finns en uppsjö av företag som specialiserar sig på olika typer av kassasystem. Ett av dessa är Kassa/Våg AB. På deras hemsida finns exempel på kassasystem som är ljudlöst med en avancerad funktion för presentkort, hantering av bord samt bordskarta, flytta bord och dela på nota mm.

Nyckeln till rätt kassasystem är att kartlägga de viktigaste behoven för verksamheten. Det kan vara bra att fundera över på vilket sätt administrationen sköts, och vad som skulle kunna underlätta det administrativa arbetet. Finns det detaljer som skulle göra arbetet mer effektivt för personalen? Det finns helt klart ett kassasystem för varje verksamhets unika behov.