Körplåt för säkerhets skull

Körplåtar som du lägger ut på ojämna underlag är en viktig sak för säkerheten. Både för den som kör en tung entreprenadmaskin och för själva fordonet är det av största betydelse att inte hela ekipaget tippar omkull. Det kan vara sankmark, naturstigar eller gallerrist på vägen för att förhindra korna att passera, och då lägger du ut körplåtar där.

Du hyr körplåt från ett stålföretag som är experter på järn och stål. Allt stål är ju järn som har förädlats på olika sätt, så det är bara en skillnad på framställningssätt som ger järnet olika egenskaper. Den högsta kvaliteten används till stålrör, men körplåtarna är av ett betydligt enklare slag.

Entreprenadjobb går lättare

Körplåt fördelar tyngden bättre när du har en maskin stående på en lerig gårdsplan. Ska du exempelvis göra ett jobb vid en vägg, står maskinen stadigt och det är säkert att stå där och göra arbetet färdigt. Du riskerar inte att maskinen sjunker ner i marken, och det är också en arbetsmiljöfråga för den som utför jobbet.

Körplåtarna är robusta plattor som du lägger ut på den yta du behöver. Du kan hyra så många du vill, och sedan lämnar du tillbaka dem när arbetet är utfört. Har du alltid behov av egna körplåtar, går det förstås bra att köpa dem. Länktips: http://www.steelproab.se/

Med körplåtar är du aktsam om naturen

Det är inte bara maskinerna som kan skadas om man inte har körplåtar. Även en gräsmatta kan skadas om det kör tunga maskiner över den. Både på sankmark och på gräs kan tunga maskiner som kranar, hjullastare och grävmaskiner lämna djupa spår efter sig.

Arbeten kan utföras lite varstans i naturen, och ska du stå och gräva på en ojämn yta är du både mån om miljön, din egen hälsa och själva maskinen som ska användas där, så använd körplåtar.