Krav som ställs på minireningsverk

31 juli 2021 william eriksson

Det finns krav från bland annat Boverket som minireningsverk ska uppfylla. Anledning till att det finns ökade krav är för att skydda vattendrag, sjöar och hav mot föroreningar. Det finns även krav på enskilda avlopp som innefattar fritidsboende.

Krav på rening kan variera mellan kommuner. Därför är det bra att kontakta kommunen där fastigheten finns innan du installerar ett minireningsverk. Bland annat Boverket har långtgående information om krav och riktlinjer som är nationella.

Beroende på användningsområde, det vill säga om det är för ett hushåll eller flera kan olika krav ställas. Inför köpet av minireningsverk bör du alltid kontrollera så att återförsäljare har produkter som har rätt märkning.

Baskrav på minireningsverk

Kraven kan ändras och det är alltid bra att kontrollera med kommunen exakt vad som gäller. Generellt ställs krav på att det ska finnas CE-märkning. Det gäller om det är avloppsvatten som reningen avser. Andra regler gäller för BDT-vatten, vilket avser badvatten, diskvatten och tvättvatten.

Ska minireningsverket rena avloppsvatten finns det krav på CE-märkning och dessutom ska den omfattas av SS-EN 12566-3 vilket är en standard. Så när du ska införskaffa ditt reningsverk ska du kontrollera med försäljare att produkten lever upp till dessa krav. Det är även bra att få hjälp med installation.

Det ska även finnas en prestandadeklaration som du ska kunna presentera för kommunen. Detta för att de ska kunna avgöra om produkten lever upp till kommunens krav. När du vänder dig till en seriös återförsäljare kommer du få guidning till vilken produkt som är lämplig.

Ska du ha ett mindre reningsverk till fritidsboende bör du tänka på att produkten ska tåla att stå stilla en tid. Vissa reningsverk fungerar sämre eller passar inte alls för längre perioders stillastående. Därför bör du titta efter produkter som klarar längre perioder utan tillförsel av avloppsvatten om du inte regelbundet är i fritidsboendet.