När ljud blir buller

22 juni 2019 jonas olsson
image

Vi lever i en värld där tystnaden sällan får råda. Människor utsätts konstant för ljud – och det är normalt inget fel med det – vi orienterar oss mycket med ljud, vi stimuleras av ljud och kommunikation i form av ljud är en av våra ursprungligaste funktioner. Däremot så finns det ett problem då ljud börjar upplevas som störande. Både på vår arbetsplats och i vårt hem är det viktigt att ljudnivån inte blir alltför hög. Detta gäller naturligtvis inte bara mänskligt tal, utan andra ljudstörningar såsom trafik och buller från diverse maskiner, eller annat.

 

Var kan det uppstå problem, och hur yttrar detta sig?

Om vi börjar med bostadshus är det viktigt att redan vid byggnation planera för en störningsfri innemiljö. Vikt bör läggas vid att använda rätt material och byggmetoder för att förhindra att boende störs av exempelvis trafikljud, och av andra boende. I en befintlig fastighet kan ljud- och akustikmätningar utföras för att konstatera problem, och därefter kan åtgärder planeras.

Arbetsplatser kan utgöra än större utmaningar, med fler personer och kanske diverse maskinljud eller annat. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att det inte blir för bullrigt på arbetsplatsen. Konsekvenserna av en bullrig miljö kan vara många, skiftande och besvärliga. Stress, trötthet och koncentrationssvårigheter är vanliga symptom på bullerproblem, och orsakar både sämre livskvalité för människor, och minskad kvalité på utfört arbete.

 

Att identifiera och åtgärda problem

Om du behöver göra akustikmätningar i Skåne gör du bäst i att anlita ett företag som har lång erfarenhet inom området. En sådan firma kan bidra inte bara med rätt mätverktyg och skicklig personal, utan också ge råd om hur ljudpåverkan ska minskas och vilka material och åtgärder som är lämpliga att använda. Med tjugo års erfarenhet inom området, och kompetens även inom närliggande problemområden, kan företaget hjälpa dig att skapa en bra miljö med minimala ljudstörningar, vilket är till fördel för alla.