Olika fraktsätt för paket

31 januari 2019 Matilda Sjöqvist
Olika fraktsätt för paket

Ett paket kan idag skickas över i princip hela världen och komma fram till sin destination med mycket kort varsel med tanke på avståndet. Tack vare alla möjliga olika fraktsätt som finns går det att skräddarsy en lösning så att paketen kommer fram dit de ska. Med en kombination av till exempel budbilar och flyg kan du enkelt skicka paket utomlands när det behövs. Beroende på vilket land du skickar till krävs det olika fraktmetoder. Vissa länder går endast att nå med båt eller flyg och andra kan nås med tåg. Att skicka ett paket inom EU är oftast lika enkelt som att skicka inom Sverige, men om du ska skicka utanför EU finns det några saker som du bör tänka på.

En tullförteckning behövs alltid för att paketet ska kunna komma igenom tullen i landet det ska till. I en tulldeklaration behövs bland annat information om vad paketet innehåller. Det är bra om du beskriver innehållet så utförligt som möjligt, om det är kläder kan du beskriva vilken typ av klädesplagg det är, vad det är tillverkat i för material, vilken färg det är och så vidare. Beskriv också hur många saker det är, om det är flera klädesplagg eller bara ett. Skriv också var varan är tillverkad och var den kommer ifrån. Glöm inte heller att skriva hur mycket försändelsen är värd i kronor och vad den totala vikten är. Det är alltså ganska mycket förarbete som krävs för att skicka ett paket utomlands så det är viktigt att ta reda på all information i god tid innan det ska skickas. Sist men inte minst är det viktigt att skriva ut etiketter som ska vara både utanpå paketet och inuti, och det måste framgå tydligt vem det är ifrån och vart i världen som det ska skickas någonstans.