Rena ditt vatten

27 februari 2019 Jenny Olsson
Rena ditt vatten

 

 

Att ha tillgång till rent dricksvatten är en självklarhet för oss i Sverige. Vi är så vana att vattnet alltid finns tillgängligt så att vi knappt tänker på det. Här har vi hela tiden tillgång till rent vatten som vi kan förse oss med. Men även här i Sverige kan det hända att vi får problem med vattnet. Ibland kan kommunalt vatten drabbas av bakterier eller annat som gör att det måste renas. Vissa har också egen brunn och då kan det uppstå problem som måste åtgärdas innan det blir drickbart.

http://www.rvir.se/ är ett företag som säljer och installerar vattenrening, både till privatpersoner och samfälligheter. De hjälper kunder i Norrtälje men också i Åkersberga och Öregrund. De jobbar helt enkelt över hela Roslagen, där det finns omkring 1300 öar och där har de hjälpt många kunder med att rena deras vatten så det kan bli tjärnligt igen. 

Det är flera faktorer som är viktiga när det kommer till vatten och genom personliga besök tittar företaget på helheten. Det ska till exempel finnas rätt tryck och flöden i befintliga vattensystem. De tar också en ackrediterad vattenanalys som de går igenom tillsammans med kunden. Det är flera faktorer som spelar in för att få ett bra dricksvatten. Skulle man stöta på problem så tar företaget fram förslag på lösningar på det. Det är skönt att kunna vända sig till ett enda företag och få hjälp och konsultation hela vägen istället för att behöva vända sig till flera stycken.

 

 

Rvir:s uppdrag består av allt ifrån att rena brunnsvatten till att tillverka dricksvatten direkt från havet genom avsaltning. Det finns många sätt för att rena ett vatten och göra det möjligt att dricka direkt ur kranen. Eftersom företaget jobbar lokalt har de god kännedom om vilka problem som finns i området, allt från radon, uran, saltvatten, järn och kalk. 

 

Fler nyheter