Skydda fastigheten från att brand ska kunna spridas obehindrat

19 maj 2022 Cecilia Olsson

När ett flerfamiljshus byggs så är det otroligt viktigt att redan i planerigsstadiet fokusera mycket på säkerhet. De som köper eller hyr bostad i fastigheten ska kunna känna sig trygga på flera sätt.

En mycket viktig del är att göra byggnaden så brandsäker som möjligt. Bland annat görs detta genom att man delar in fastigheten i olika brandceller, just i flerfamiljshus brukar det delas in så att varje lägenhet är en varsin brandcell. Detta ska förhindra att brand lätt ska kunna spridas genom olika delar av huset. 

De minsta detaljerna är oerhört viktiga när det handlar om att stänga ute (eller inne) brand

För att en brandcell ska kunna fungera optimalt så krävs bland annat bra brandtätning av genomföringarna i byggnaden. Brandtätning av genomföringar är vad man kallar passiva brandskydd som ser till att byggelement eller sektioner (väggar eller golv) behåller sitt brandmotstånd där kablar, kabelrännor, rör eller ventilationskanaler passerar.

Annars kan eldslågor och framförallt rök tränga igenom dessa små passager och därmed spridas vidare i konstruktionen.

brand

Utöver detta så krävs det såklart bra ytskikt i brandcellen som också kan stå emot brand så gott som möjligt. Vilket motstånd konstruktionen har mot brand anges med beteckning EI, gäller det till exempel brandklass EI 60 så betyder det att konstruktionen ska motstå och isolera mot brand i minst 60 minuter.

Specialister inom brandtätning och brandgenomföring 

Sewatek är specialiserade på säkerhetstekniska genomföringar samt har sin egna tillverkning som gör det möjligt att leverera varorna flexibelt, precis när kunderna behöver dem. Sewatek utför brandtätning på bland annat avloppsrör och genomföringsrör.

Genom att använda sig av deras sakkunskap och breda produktutbud så kan man i lugn och ro fokusera på att utföra byggprojektet effektivt och smidigt. De flesta av Sewateks produkter skräddarsys enligt de dimensioner som framgår av beställningen, trots det så kan de erbjuda mycket korta leveranstider. Mer information finns på https://sewatek.se/.