Trädbeskärning i Malmö

28 april 2021 william eriksson

Att beskära träd är en konst som kräver rätt kunskap, annars kan trädbeskärningen få helt motsatt effekt och i stället skada trädet. Särskilt fruktträd är extra känsliga och måste beskäras både på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Men även stora träd är känsliga eftersom de vid fel beskärning kan drabbas av röta, vilket i sin tur kan leda till att hela trädet måste sågas ned. 

Vid all slags trädbeskärning gör man därför bäst i att anlita en erfaren och certifierad arborist: https://www.aliasarborist.se/traedbeskaerning/traedbeskaerning-malmoe.

Det är heller inte alltid så lätt att själv beskära stora träd eftersom man behöver tillgång till rätt utrustning och en skylift. En arborist kan i samband med trädbeskärningen även hjälpa till att inventera alla ens träd och göra upp en plan över hur varje enskilt träd bör tas omhand och beskäras. På så vis säkerställer man en god tillväxt och att man får träd som förhoppningsvis håller sig friska.

Kan utgöra fara

Trädbeskärning kan även behövas av praktiska skäl för att träd inte ska växa sig för stora och skada hus, fastigheter eller elledningar i närheten. Även gamla träd kan behöva beskäras för att inte riskera att grenar knäcks och ramlar ner och skadar omgivningen. Också träd som står intill en väg kan behöva beskäras om de skymmer sikten eller på andra sätt kan utgöra en fara eller försvåra för trafikanter. 

Behöver man hjälp med trädbeskärning i Malmö kan det vara en fördel att anlita ett företag med lång erfarenhet, eftersom de också känner till vilka olika typer av problem som träd där kan drabbas av. Som privatperson har man möjlighet att använda sig av rut-avdraget vid alla slags trädgårdstjänster, vilket också innefattar trädbeskärning. Men man kan ofta spara ytterligare pengar genom att ta in offerter från mer än en arborist och jämföra priser innan man bestämmer sig.