Sjukförsäkring: Trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom

05 november 2022 Julia Zsiga

Sjukförsäkringen är en central del av välfärdssystemet i Sverige och syftar till att ge ekonomiskt stöd vid sjukdom eller skada. I denna artikel går vi igenom vad sjukförsäkringen innebär, hur den fungerar och vilka aktörer som är involverade.

Vad innebär sjukförsäkring?

Sjukförsäkringen är en socialförsäkring som täcker alla personer som arbetar eller studerar i Sverige. Den ger ekonomisk ersättning när man inte kan arbeta på grund av sjukdom eller skada. Sjukförsäkringen består av två delar: sjukpenning och sjukersättning.

Sjukpenning

Sjukpenning betalas ut under en begränsad tid och är baserad på den anställdes tidigare inkomst. Den ersätter en del av lönen som går förlorad när man är sjukskriven. Sjukpenningen betalas ut efter en karensdag och kan som mest betalas ut i 364 dagar inom en 15-månadersperiod.

image

Sjukersättning

Sjukersättning, tidigare kallat sjukbidrag, är en långvarig ersättning för de som inte kan återgå till arbete efter att ha varit sjukskrivna en längre tid. Sjukersättningen baseras på den drabbades arbetsförmåga och kan vara antingen hel eller delvis, beroende på hur mycket arbetsförmågan är nedsatt.

Hur fungerar sjukförsäkringssystemet?

Sjukförsäkringssystemet bygger på samverkan mellan olika aktörer, däribland Försäkringskassan, arbetsgivare, vårdgivare och den sjukskrivna personen.

  1. Den sjukskrivna ansöker om sjukpenning hos Försäkringskassan och lämnar in ett läkarintyg som styrker sjukdomen eller skadan.
  2. Försäkringskassan utreder ärendet och fattar beslut om sjukpenning, baserat på läkarintyget och den anställdes arbetsförmåga.

Skillnader mellan USA och Sverige

Sjukförsäkringssystemet i Sverige och USA skiljer sig på flera sätt åt. I Sverige finns ett allmänt sjukförsäkringssystem som finansieras av skatter och avgifter från både arbetsgivare och arbetstagare. Alla som arbetar eller bor i Sverige är försäkrade och har tillgång till vården på lika villkor. Det svenska systemet bygger på en offentlig och skattefinansierad hälso- och sjukvård som är tillgänglig för alla medborgare.

I USA finns däremot inte ett allmänt sjukförsäkringssystem som täcker alla medborgare. Istället är sjukvården främst baserad på privata försäkringar som köps av individer eller erbjuds av arbetsgivare som en del av anställningspaketet. Det finns även ett statligt sjukförsäkringssystem för personer över 65 år (Medicare) och för personer med låg inkomst (Medicaid). Dock är dessa program inte tillgängliga för alla amerikaner.

En annan viktig skillnad mellan systemen är kostnaden för vård. I Sverige är vårdkostnaderna oftast lägre eftersom sjukvården finansieras av skatter och avgifter, vilket innebär att patienterna inte behöver betala lika mycket för vård och mediciner. I USA är vårdkostnaderna högre, särskilt för personer utan sjukförsäkring. Detta kan innebära att vissa personer inte har råd att söka vård eller att de väljer att avstå från vård på grund av kostnaderna.

Läs mer här: https://www.afaforsakring.se/privatperson/sjukforsakring/las-mer-och-anmal