Körplåt för säkerhets skull

Körplåtar som du lägger ut på ojämna underlag är en viktig sak för säkerheten. Både för den som kör en tung entreprenadmaskin och för själva fordonet är det av största betydelse att inte hela ekipaget tippar omkull. Det kan vara sankmark, naturstigar eller gallerrist på vägen för att förhindra korna att passera, och då lägger […]

Read More…

Krav som ställs på minireningsverk

Det finns krav från bland annat Boverket som minireningsverk ska uppfylla. Anledning till att det finns ökade krav är för att skydda vattendrag, sjöar och hav mot föroreningar. Det finns även krav på enskilda avlopp som innefattar fritidsboende. Krav på rening kan variera mellan kommuner. Därför är det bra att kontakta kommunen där fastigheten finns […]

Read More…

Kapsyler och andra medicintekniska produkter

Många kapsyler, lock och brickor som finns på medicintekniska produkter är tillverkade av plast. Tänk till exempel på locket till en burk vitamintabletter eller förslutningen på ett rör med huvudvärkstabletter. Man tänker oftast inte på var de där små sakerna kommer ifrån. Det finns speciella industrier som tillverkar medicintekniska produkter i plast, och skulle du […]

Read More…